Janej Bukej čestne čłonstwo ZSW spožčili

póndźela, 15. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(1 )
 Zwjazk serbskich wuměłcow je Janej Bukej (nalěwo) čestne čłonstwo spožčił.  Foto: Feliks Haza Zwjazk serbskich wuměłcow je Janej Bukej (nalěwo) čestne čłonstwo spožčił. Foto: Feliks Haza

Chrósćicy (SN/bn). Zwjazk serbskich wuměł­cow je na swojej lětušej hłownej zhromadźiznje jednohłósnje wobzam-knył, spožčić Janej Bukej čestne čłonstwo. Minjeny pjatk přepodachu před­syda ZSW Jan Bělk, jeho naměstnik Bosćan Nawka a wjelelětny sobustaw předchadźaceho předsydstwa Alfons Wićaz wu­znamnemu tworjacemu wuměłcej w Chrósćicach wopismo, lawdaciski spis a wulki, pisany kwěćel.

W swojej lawdaciji wuzběhny Bosćan Nawka wurjadnu rólu lawreata mjez druhim­ Myta Ćišinskeho, Myta Domowiny a Myta Europskeje unije za tworjace wuměłstwo kaž tež dotal jeničkeho serbskeho čestneho wobydlerja Budyšina za serbske tworjace wuměłstwo, jeho wliw na nje z wonym Jana Rawpa na serbsku wuměłsku hudźbu přirunujo: „Wón bě nowotar, pućrubar a nestor a je sej kaž lědma druha žiwa wosobina tele připó- znaće zasłužił.“ Jan Bělk dopomni so na swoje nazhonjenja jako šuler Jana Buka a zwěsći, zo „bě wón runje tak woblubowany kaž kompetentny wučer“.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND