„Je dobra duša pčołarjow“

srjeda, 05. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
 Jan Wawrik Foto: SN/Maćij Bulank Jan Wawrik Foto: SN/Maćij Bulank

Lětace insekty jeho hižo jara dołho zajimuja. Přewšo wulki zajim w nim zbudźiło pak je najpilniše zwěrjatko, mjenujcy pčołka. Tak tež njezadźiwa, zo je Chróšćan Jan Wawrik hižo wot lěta 1974 swěrny­ sobustaw tamnišeho towarstwa Serbska pčólnica a aktiwny serbski pčołar. Za angažement na polu pčołarjenja wu­znamjeni jeho třěšny zwjazk Łužiskich Serbow lětsa z Čestnym znamješkom Domowiny.

„W lěće 1994 přewza Jan Wawrik nadawk pokładnika w Chróšćanskej Serbskej pčólnicy a nadawk mjeztym hižo 24 lět spušćomnje a swědomiće spjelnja“, zwurazni předsydka Mytowanskeho wuběrka Domowiny Leńka Thomasowa na počesćenju w Budyskim Serbskim do­mje­. Nimo zapisowanja wudawkow a dochodow nałožuje wón tójšto časa za zběranje čłonskeho přinoška, za čož chodźi dom wot domu a pěstuje tak zdobom wuski zwisk mjez pčołarjemi tež w času mjez zarjadowanjemi. „Jan Wawrik je dobra­ duša a předewšěm zwjazowacy element serbskich pčołarjow“, rěka tuž w lawdaciji.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND