Haji čiłe čěsko-serbske styki

štwórtk, 20. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
 Milan Hrabal Foto: SN/Maćij Bulank Milan Hrabal Foto: SN/Maćij Bulank

Hakle njedawno je wón w Budyšinje był a w Serbskim muzeju swoju nowu trojorěčnu němsko-serbsko-čěsku zběrku přisłowow zjawnosći předstajił. Rěču wo čěskim basniku, spisowaćelu, přełožowarju, kulturnym organizatorje a přećelu Serbow – a móhł z wopisowanjom pokročować – z Varnsdorfa Milanje Hra­balu. Jeho je Domowina lětsa z Čestnym znamješkom wuznamjeniła.

Prěni kontakt ze Serbami měješe Milan­ Hrabal hi­žo jako dźěćo. Často zetkawa so z Varnsdorskimi Serbami, předewšěm ze znatej molerku Hanku Krawcec, wo kotrejež dźěle a žiwjenju je pozdźišo knihu­ napisał. Wot swojeho nana, kiž sćěhowaše serbske rozhłosowe wu­syłanja, běše wo Serbach słyšał. „We wusyłanjach słyšeše pěsnje w jemu nje­znatej słowjanskej rěči a so nana stajnje zaso prašeše, što je to do spo­dźiwneje čě­šći­ny“, rjekny předsydka Mytowan­skeho wuběrka Domowiny Leńka Thomasowa na lětušim počesćenju w Budyskim Serbskim domje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND