„Zjednoćenstwo sportowcow twori kruty móst k identiće“

srjeda, 09. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Składnostnje 25. róčnicy znowazałoženja Serbskeho Sokoła witaše jeho starosta Milan Funka (stejo) załožerjow towarstwa a dalšich  aktiwnych čłonow na swjedźenske zetkanje w Kozarčanskim hosćencu.  Foto: Tomaš Šołta Składnostnje 25. róčnicy znowazałoženja Serbskeho Sokoła witaše jeho starosta Milan Funka (stejo) załožerjow towarstwa a dalšich aktiwnych čłonow na swjedźenske zetkanje w Kozarčanskim hosćencu. Foto: Tomaš Šołta

Rozmołwa ze starostu Serbskeho Sokoła Milanom Funku

Lěta 1920 w Budyšinje załoženy Łužiskoserbski Sokołski zwjazk bě hač do swojeho rozpušćenja na ćišć nacionalsocialistow 1933 wuspěšnje na dobro serbskeho ludu skutkował. Za čas NDR njeje so poradźiło jón wozrodźić. Po politiskim přewróće je 28. decembra 1993 skupina ludźi w Hórkach Serbski Sokoł znowa załožiła. Składnostnje 25lětneho wobstaća towarstwa je dźensniši starosta Milan Funka bywšich sobuzałožerjow a někotrych jeho aktiwnych čłonow nětko na jubilejnu swjatočnosć do Kozarc­ přeprosył. Alfons Wićaz je so z nim rozmołwjał.

Hdy sće so započał za Serbski Sokoł horić?

M. Funka: Hižo jako šuler hrajach wolejbul w mustwje Rotacija Budyšin, pozdźišo pola Słowjana a Sokoła Budyšin, kotremuž nětko tež předsteju. Zastupich po znowazałoženju 1994 do Serbskeho Sokoła. Wot lěta 2015 sym jeho starosta.

Sće so hižo do přistupa k Serbskemu Sokołej ze stawiznami Łužiskoserbskeho Sokołskeho zwjazka zaběrał?

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND