„Horjekach je wótcny kraj“

pjatk, 15. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Prawidłownje wuhotuje towarstwo Maćica Serbska rjad Maćična akademija. Fachowi wědomostnicy kaž tež angažowani lajkojo přednošuja w tym wobłuku wo stawizniskich zajimawostkach ze serbskim aspektom. Wčera wěnowaše so Julian Nyča łužiskim pomnikam.

Budyšin (RŠ/SN). „Horjekach je wótcny kraj“ – napis to wojerskeho pomnika w Budestecach, kotryž wuzwoli sej sorabist Julian Nyča za swój přednošk wčera wječor w Budyskim „Wjelbiku“. Něhdźe dwaceći wopytowarjow witaše dr. Annett Brězanec na zarjadowanje Maćičneje akademije.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND