Wjerški planowali

wutora, 02. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN/BŠe). Towarstwo Stup dale zhladuje na mjeztym dźesaćlětne wobstaće, štož chce w druhim połlěće wo-swjećić. Na to dorozumichu so jeho čłonojo na swojej zhromadźiznje minjeny pjatk. W nalěću a lěću su wjacore wjerški, na kotrychž chcedźa so woni wobdźělić. W sakskej stolicy je to swjedźeń na połobskej skłoninje, hdźež maja wotpohlad, na stejnišću wo Serbach informować a kulinarisku chłóšćenku plincy poskićeć. W přijomnej atmosferje nadźijeja so zajimawych rozmołwow. Dalši poskitk, w Drježdźanach něšto wo Serbach zhonić, je na tak mjenowanym Jane’s-walk-festiwalu 5. meje. To planuje towarstwo Stup dale pućowanje, hdźež chcedźa pod hesłom „serbski raz w Drježdźanach něhdy a dźen­sa“ powědać. Runje tak předwidźane ma towarstwo wobdźělić so na Mjezynarodnym folklornym festiwalu „Łužica“. Mjeńše dźěći chcedźa reju nazwučować a ju na wulkim jewišću publikumej předstajić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND