Wjesny klub jako towarstwo poručenje

srjeda, 10. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na iniciatiwu wjesneho rjemjeslnika su Sernjanscy wohnjowi wobornicy njedawno na nawsy při swjatym křižu kwětki nasa dźeli a zornowcowe wobhrodźenje ponowili. Tule hromadźa so jutrowničku wjesni křižerjo, prjedy hač so na puć do Ralbic nastaja. Wječor jich wjesnjenjo tu zaso domoj witaja. Foto: Jana Gerlichec Na iniciatiwu wjesneho rjemjeslnika su Sernjanscy wohnjowi wobornicy njedawno na nawsy při swjatym křižu kwětki nasa dźeli a zornowcowe wobhrodźenje ponowili. Tule hromadźa so jutrowničku wjesni křižerjo, prjedy hač so na puć do Ralbic nastaja. Wječor jich wjesnjenjo tu zaso domoj witaja. Foto: Jana Gerlichec

Sernjančenjo hotuja so w zhromadnosći na wulki swjedźeń

Sernjany (SN/mwe). Byrnjež w Sernjanach hižo lěta wjesny klub wobstał a aktiwnje skutkował, přihotuje so tuchwilu dźewjeć čłonow wopřijacy cyłk na to, na financnym zarjedźe Budyskeho wokrjesa so jako k powšitkownowužitne towarstwo zapisać dać. Za to zestajichu wotpowědne wustawki, kotrež su na wólbnej zhromadźiznje schwalili. Předsyda Sernjanskeho wjesneho kluba je Gregor Obst­, městopředsyda André Kober.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND