Přewjedu dźěłarničku molerjow

pjatk, 24. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Njechorń (SN/MiR). Dom Měrćina Nowaka-Njechorńskeho ze žiwjenjom pjelnić je a wobstajny zaměr Domowiny. Wšako je wuměłc po smjerći wšo swoje namrěwstwo narodnej organizaciji Serbow přewostajił. W jeho domskim přebywaja rady skupiny dźěći a młodostnych, kotřiž dožiwja tam dźeń połny zajimawosćow. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu chce tam wot 14. do 16. junija molersku dźěłarničku přewjesć, kotruž Maja Nagelowa nawjeduje. Maksimalnje dwanaće zajimcow móže so wobdźělić. Narěčani čuć měli so wšitcy, kiž hižo dlěje moluja, ale tež ći, kotřiž chcedźa so w tym wuměłstwje wuspytać. Kaž projektowa managerka Domowiny Sonja Hrjehorjowa zdźěla, wjeseli so spěchowanski kruh na mnohich zajimcow a so nadźija, „zo duch Měrćina Nowaka wšěch wobkuzła. Zawěsće dožiwja wobdźělnicy zhromadnje kreatiwne dny w duchu Njechorńskeho.“

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND