Wabi za projekt z Facebookom

štwórtk, 04. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (kl/SN). Lětuši dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka­Nje­chorńskeho 22. junija su čłonojo předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler“ na swojim wuradźowanju wčera w Bu­dy­šinje wuhódnoćili. A zwěsćichu přewšo spokojacy wopyt. Lěto wob lěto ličba wopy­towarjow přiběra. Tež to zwuraznja wě­stu wćipnosć, chcyć wjace wo serbskim publicisće a tworjacym wuměłcu zhonić. Přišli běchu Serbja a Němcy, wjes­njenjo a zajimcy z wokoliny. Po měnjenju župneho předsydstwa móhli we wobłuku klětušeho lětnika Sakskeho fondsa „Čiń sobu“ projekt nastupajo dom a zahrodu Měrćina Nowaka nastorčić a zapodać. Prěnje mysle za to hižo su.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND