Wo powołanjach

pjatk, 19. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Brošurka Domo winy z faktami k wukubłanju w Hornjej Łužicy Brošurka Domo winy z faktami k wukubłanju w Hornjej Łužicy
wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND