Jenož njepřełožować, ale tež w naležnosćach serbšćiny ...

wutora, 27. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Marja Michałkowa, Günther Schneider, Elena Seidel, Dawid Statnik, Linell Kandziora a Frank Hirche (wotlěwa) při wotkryću taflički běrowa  Foto: Clemens Škoda Marja Michałkowa, Günther Schneider, Elena Seidel, Dawid Statnik, Linell Kandziora a Frank Hirche (wotlěwa) při wotkryću taflički běrowa Foto: Clemens Škoda

Wojerecy (SN/JaW). W přitomnosći předsydki Rady za naležnosće Serbow w Sakskej Marje Michałkoweje, wjesnjanostow z Rakec, Njeswačidła a Chrósćic, Swena Nowotneho, Gerda Schustera a Marka Klimana (wšitcy třo CDU), społnomócnjenych za serbske naležnosće města Wojerec, wokrjesa Budyšin a Sakskeje Gabrie­le Linakoweje, Reginy Krawcoweje a Stanisława Brězana, zastupnikow wo­krjesow Budyšin a Zhorjelc kaž tež wja­corych kandidatow za wólby Sakskeho krajneho sejma staj wčera statny sekretar sakskeho nutřkowneho ministerstwa prof. dr. Günther Schneider a předsyda Domowiny Dawid Statnik we Wojerecach serwisowy běrow za serbsku rěč wotewrěłoj. Běrow je w nošerstwje Domowiny a změje we Wojerowskim Domowinskim domje dwě rumnosći k dispoziciji. Zhromadnje z Elenu Seidel z Ćiska a Linell Kandziora z Wojerec – wobě bě­štej swjedźensku drastu Wojerowskich ewangelskich Serbowkow woblečenej – su při zachodźe Domowinskeho domu dwurěčnu tafličku za běrow wotkryli.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND