Trochu kołwrótne tam a sem

srjeda, 11. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN/JaW). Čłonojo Zwjazko­weho předsydstwa Domowiny njewola zastupnikow Serbow za wólby Rady za serbske naležnosće Sakskeje kaž pla­nowane hakle 29. nowembra, ale hižo 30. oktobra w Budyskim Serbskim domje. To je zwjazkowe předsydstwo minjeny pjatk w Choćebuzu po turbulentnym rozjimanju naležnosće wobzamknyło.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND