Wo serbskich cyrkwjach na zapadźe

srjeda, 11. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
We wendlandskim měsće Łuchowje (Lüchow) su wustajeńcu Budyskeho Serbskeho muzeja „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ wotewrěli. Foto: Werner Sroka We wendlandskim měsće Łuchowje (Lüchow) su wustajeńcu Budyskeho Serbskeho muzeja „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ wotewrěli. Foto: Werner Sroka

Wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ je nětko tež we Wend­landźe přistupna.

Łuchow (WS/SN). W katolskej cyrkwi swj. Hańže we wendlandskim měsće Łuchowje (Lüchow) su minjeny pjatk pućowansku wustajeńcu Budyskeho Serbskeho muzeja „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ wotewrěli.

Nošer projekta je hakle loni załožene asociěrowane towarstwo Domowiny Wendischer Freundes- und Arbeitskreis. Wustajeńca je přinošk k 50. róčnicy załoženja třoch domiznowědnych towarstwow we Wendlandźe, kotrež swjećachu samsny dźeń w kulowcu Lübeln swój jubilej. Hač do 19. oktobra we Łuchowje přistupna přehladka je zdobom dalši zhromadny projekt kulturneje wuměny mjez Serbami a Wendlandom z pomocu města Łuchowa. Zhromadne skutkowanje wobeju partnerow traje mjeztym 28 lět.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND