Wo serbskich cyrkwjach na zapadźe

srjeda, 11. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
We wendlandskim měsće Łuchowje (Lüchow) su wustajeńcu Budyskeho Serbskeho muzeja „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ wotewrěli. Foto: Werner Sroka We wendlandskim měsće Łuchowje (Lüchow) su wustajeńcu Budyskeho Serbskeho muzeja „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ wotewrěli. Foto: Werner Sroka

Wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ je nětko tež we Wend­landźe přistupna.

Łuchow (WS/SN). W katolskej cyrkwi swj. Hańže we wendlandskim měsće Łuchowje (Lüchow) su minjeny pjatk pućowansku wustajeńcu Budyskeho Serbskeho muzeja „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ wotewrěli.

Nošer projekta je hakle loni załožene asociěrowane towarstwo Domowiny Wendischer Freundes- und Arbeitskreis. Wustajeńca je přinošk k 50. róčnicy załoženja třoch domiznowědnych towarstwow we Wendlandźe, kotrež swjećachu samsny dźeń w kulowcu Lübeln swój jubilej. Hač do 19. oktobra we Łuchowje přistupna přehladka je zdobom dalši zhromadny projekt kulturneje wuměny mjez Serbami a Wendlandom z pomocu města Łuchowa. Zhromadne skutkowanje wobeju partnerow traje mjeztym 28 lět.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND