Wo serbskich cyrkwjach na zapadźe

srjeda, 11. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
We wendlandskim měsće Łuchowje (Lüchow) su wustajeńcu Budyskeho Serbskeho muzeja „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ wotewrěli. Foto: Werner Sroka We wendlandskim měsće Łuchowje (Lüchow) su wustajeńcu Budyskeho Serbskeho muzeja „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ wotewrěli. Foto: Werner Sroka

Wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ je nětko tež we Wend­landźe přistupna.

Łuchow (WS/SN). W katolskej cyrkwi swj. Hańže we wendlandskim měsće Łuchowje (Lüchow) su minjeny pjatk pućowansku wustajeńcu Budyskeho Serbskeho muzeja „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ wotewrěli.

Nošer projekta je hakle loni załožene asociěrowane towarstwo Domowiny Wendischer Freundes- und Arbeitskreis. Wustajeńca je přinošk k 50. róčnicy załoženja třoch domiznowědnych towarstwow we Wendlandźe, kotrež swjećachu samsny dźeń w kulowcu Lübeln swój jubilej. Hač do 19. oktobra we Łuchowje přistupna přehladka je zdobom dalši zhromadny projekt kulturneje wuměny mjez Serbami a Wendlandom z pomocu města Łuchowa. Zhromadne skutkowanje wobeju partnerow traje mjeztym 28 lět.

Hižo w jutrownym wudaću Łuchowskeho farskeho lista bu nastawk wot čłona předsydstwa mjenowaneho towarstwa přećelow Serbow Martina Fricki pod dwurěčnym titulom „Serbja, jich kultura, jich cyrkwje“ wozjewjeny, zo bychu hižo zahe na po­dawk skedźbnjeli. W teksće pokazuje awtor­ na to, zo njeje so we Wendlandźe poradźiło, štož su we Łužicy z pomocu kubłanych serbskich fararjow zdokonjeli, mjenujcy wuwić spisownu słowjansku rěč. Tak bě so słowjanska rěč woby­dlerjow Wendlanda srjedź 18. lětstotka zhubiła, a wona słuša dźensa k mortwym rěčam.

Zawod do wustajeńcy poda na wote­wrjenju předsyda delnjołužiskeho Spěchowanskeho towarstwa za serbsku rěč w cyrkwi dr. Hartmut Leipner. Wón skedźbni mjez druhim na wuznam reformacije za prědowanje w maćernej rěči, za přełožowanje biblije a za wuwiće spisowneje serbšćiny.

Předsyda towarstwa Wendischer Freundes- und Arbeitskreis Ernst Stelte dźakowaše so za wěcywustojny zawod do wustajeńcy, za podpěru katolskeje a ewangelskeje cyrkwje Łuchowa kaž tež tamnišemu katolskemu fararjej Zbigniewej Janej Maczuga. Přehladka je mjeztym někotrym Łuchowčanam nastork, dale slědźić wo zažnych cyrkwinskich stawiznach Wendlanda a wo słowjanskim podźělu na tym. Tak chcedźa bórze forum ekspertow zwołać a sej tež serbskeho zastupjerja na njón přeprosyć.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND