Samo popcorn njepobrachował

pjatk, 13. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kino za wjesne dźěći. Kajke to dožiwjenje za najmłódšich a jich staršich wčera w Malešanskim „Wódnym mužu“. Samo popcorn su za prawu kinowu atmosferu předawali.

Malešecy (SN/at). Z błyšćatymi wočemi su dźěći a starši wčera do žurle Malešanskeho „Wódneho muža“ zastupili. Kino na wsy za swójby je njewšědne. Wotpowědnje wulke bě wjeselo ně­hdźe třicećoch, kotřiž so – z titu popcorna kaž we wulkim kinje – na to tam zesydachu. Domowinska župa „Jan Arnošt Smoler“ bě we wobłuku swojeho projekta ze sakskeho wubědźowanja „Čiń sobu!“ k wožiwjenju tradiciskeho hosćenca jako zetkawanišćo Serbow a Němcow přeprosyła.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND