Wjesne stawizny ju putaja

štwórtk, 17. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Alenka Ha gerowa z Komorowa Foto: SN/Maćij Bulank Alenka Ha gerowa z Komorowa Foto: SN/Maćij Bulank

W redakciji Serbskich Nowin znajemy Alenku Hagerowu jako swěrnu wjesnu dopisowarku. Wona rozprawja wo tym, što so w Komorowje pola Rakec stawa a wo aktiwitach Domowinskeje skupiny Komorow-Rakecy-Trupin. Jako čłonka skupinskeho předsydstwa pak so wona jeničce na dopisowanje njekoncentruje, hdyž dźe wo wobraz Domowinskeje skupiny w zjawnosći. Tohodla je skupinsku internetnu stronu zapołožiła a so spušćomnje wo nju stara.

Skupinska předsydka Borbora Felberowa móhła nablaku dalše přičiny mjenować, čehodla je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny Alenku Hagerowu spočatk oktobra z Čestnym znamješkom Do­mo­winy wuznamjeniło. Jeje sobudźěło na nowych serbskich wustawkach, kotrež je Ra­kečanska gmejnska rada loni nalěto wobzamknyła, ani wjesnjanosta ani w skupinskim předsydstwje něchtó paro­wać nochcył. „Alenka Hagerowa je so na wšěch tych rozmołwach z konstruktiwnymi namjetami wobdźělała“, rěkaše w lawdaciji. Tajke připóznaće na mytowanskim zarjadowanju w Serbskim domje přijimać, je Komorowčanku jara hnuło.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND