Wjace wučby serbšćiny?

pjatk, 25. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

We Wojerecach wuradźuja wo wutwaru wučby na nowej wyšej šuli

Wojerecy (SN/bn). Dotal je zakładna šula „Handrij Zejler“ jeničke statne kubłanišćo, kotrež­ wučbu serbšćiny we Woje­recach poskića. Nětko je tamniša župa „Handrij Zejler“ nastorčiła, předmjet tež we wyšim schodźenku zwoprawdźić. Tuchwilu přetwarjeja bywši Wojerowski Gymnazij Konrada Zusy na nowu wyšu šulu. Wona budźe potom jenička toho razu cyłeho města, dotalnej kubłanišći „Na kromje města“ a „Při planetariju“ budźetej klětu zawrjenej.

Předsydstwo župy je na swojim posedźenju minjenu wutoru wjacore dnjowe dypki rozjimało. Zhromadnje z Joachimom Glücklichom, nawodu wyšeje šule „Na kromje města“, su čłonojo župneho předsydstwa wuradźowali, kak móža „k zwoprawdźenju poskitka serbšćiny na nowym kubłanišću přinošować, kotrež klětu załoža“, rěka w zdźělence župana Marcela Braumana.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND