Přećelske styki dale pohłubšić

štwórtk, 07. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (SN/mwe). Předsydstwo župy „Michał Hórnik“ je na spočatku wčerawšeho posedźenja w sydarni noweho Chróšćanskeho kulturneho a gmejnskeho centruma dźěławosć župy w měsacomaj september a oktober wuhódnoćiło. Tak móžachu přitomni na přewšo wuspěšny projekt „Na slědach Ćišinskeho“ kónc septembra/spočatk oktobra zhladować. Wobdźěliło bě so na nim 240 šulerjow 9. a 10. lětnika šěsć serbskich a dwurěčnych wyšich šulow. Župa rozmysluje, klětu podobny projekt za 3. a 4. lětnik serbskich zakładnych šulow Ralbicy, Worklecy, Pančicy-Kukow a Chrósćicy w mjeńšej formje přewjesć. W srjedźišću měł stać Muzej Ćišinskeho, kotryž je w Šuli Ćišinskeho zaměstnjeny.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND