Přećelske styki dale pohłubšić

štwórtk, 07. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (SN/mwe). Předsydstwo župy „Michał Hórnik“ je na spočatku wčerawšeho posedźenja w sydarni noweho Chróšćanskeho kulturneho a gmejnskeho centruma dźěławosć župy w měsacomaj september a oktober wuhódnoćiło. Tak móžachu přitomni na přewšo wuspěšny projekt „Na slědach Ćišinskeho“ kónc septembra/spočatk oktobra zhladować. Wobdźěliło bě so na nim 240 šulerjow 9. a 10. lětnika šěsć serbskich a dwurěčnych wyšich šulow. Župa rozmysluje, klětu podobny projekt za 3. a 4. lětnik serbskich zakładnych šulow Ralbicy, Worklecy, Pančicy-Kukow a Chrósćicy w mjeńšej formje přewjesć. W srjedźišću měł stać Muzej Ćišinskeho, kotryž je w Šuli Ćišinskeho zaměstnjeny.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND