Swěrna partnerka w Namysłowje

srjeda, 13. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Jadwiga  Kawecka  Foto: SN/ Maćij  Bulank Jadwiga Kawecka Foto: SN/ Maćij Bulank

Styki Domowinskeje župy „Michał Hórnik“ do pólskeho Namysłowa njewobeńdu tež tamniši měšćanski muzej. W zarjadnišću zhonja wopytowarjo wo serbskim narodnym prócowarju, nowinarju a spisowaćelu Janje Skali. Zo je trajna wustajeńca wo nim lěto wob lěto na informatiwnosći přibywała, je hłownje zasłužba Jadwigi Kaweckeje. Jako sobudźěłaćerka muzeja bě so wona zaměrnje tomule předmjetej wěnowała. Na přikład nawjaza styki ze Serbskim muzejom w Budyšinje, zo by přehladku z nowymi eksponatami wudospołnjała. Zwiski do Hornjeje Łužicy běchu jej dalši pohon, zajimcam tež wědu wo Serbach a Domowinje spřistupnić. Štož je jako přistajena muzeja za­počała, wona nětko jako wuměnkarka z wjeselom dale wjedźe.

W Kamjenskej župje so na lońšu kubłansku jězbu do Namysłowa rady dopominaja, hdźež su wobdźělnicy Jadwigu Kawecku jako swěrnu přewodnicu a organizatorku dožiwili. „Bjez jeje pomocy njeby wuprawa tak wuspěšna była“, stej sej županka Zala Cyžowa a regionalna rěčnica Katharina Jurkowa přezjednej.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND