Stajnje optimistisce do přichoda zhladował

póndźela, 02. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Werner Baumhöfer  Foto: Julia Baumhöfer Werner Baumhöfer Foto: Julia Baumhöfer

Zrudźaca powěsć je so minjeny tydźeń tež mjez Serbami srjedźneje Łužicy rozšěriła, zo je 16. nazymnika Werner Baumhöfer w starobje 72 lět zemrěł.

Sprawny, wotewrjeny a horliwy Serb, kiž bě stajnje wjesołeje mysle, narodźi so 5. winowca 1947. Wotrosće w serbskej katolskej swójbje w Pěskecach. Narodne a nabožne kubłanje je jeho myslenje a jednanje čas žiwjenja wobwliwowało. Po wuspěšnym złoženju srjedźneje zrałosće studowaše w Drježdźanach ratarstwo. Mjez serbskimi młodostnymi w te­hdyšim Kamjenskim wokrjesu měješe wjele přećelow. Zo by z nimi dźěłać, so rozmołwjeć a jich nawjedować móhł, so tež zwólniwy wupraji přewzać dźěło we wokrjesnym wjednistwje SNM – młodźinskeje organizacije – w Kamjencu.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND