Serbstwo jemu nutřkownje stajnje najbliše było poručenje

štwórtk, 02. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Jurij Grós 1. januara 1930 – 28. decembra 2019  Foto: SN/ Maćij Bulank Jurij Grós 1. januara 1930 – 28. decembra 2019 Foto: SN/ Maćij Bulank

Zrudna powěsć je so po Łužicy rozšěriła, zo je wjelelětny 1. sekretar Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Jurij Grós krótko do swojich 89. narodnin 28. decembra 2019 w Budyšinje zemrěł.

Nowe lěto 1931 narodźi so Jurij Grós jako jenički syn do serbskeje skałarskeje swójby w Serbskich Pazlicach. Po ludowej šuli w Njebjelčicach, hdźež běštaj spočatnje Jurij Wuješ a Jan Renner jeho serbskaj wučerjej, nawukny wón w Kamjencu powołanje blidarja. Dokelž serbsce rěčeše, měješe wot oficěra po­srěd­ko­wane nadawki sowjetskeje komandantury za mištra často přełožować.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND