Kamjenjakma noweho předsydu

štwórtk, 13. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nowy předsyda Kamjenjaka je Ignac Wjesela.  Foto: Ferdinand Rječka Nowy předsyda Kamjenjaka je Ignac Wjesela. Foto: Ferdinand Rječka

Miłoćicy (SN/MiR). Sydom zajimcow su byli zwólniwe, přichodnej lěće w předsydstwje towarstwa za wuměłstwo a kubłanje Kamjenjak sobu skutkować. Mjez nimi běštaj tež dwaj Serbaj. Nowowólby běchu trěbne, dokelž bě dotalny předsyda Wieland Schild loni zastojnstwo złožił. Wjelelětny pokładnik Lukaš Delenk njeje hižo k wólbam nastupił. Nowy předsyda Kamjenjaka je Chróšćan Ignac Wjesela, jeho zastupjer je Hubert Lange a Maritta Mielhardt-Lange pokładnica. Thomas Nowak a Milenka Rječcyna skutkujetaj jako přisydnikaj. Ignac­ Wjesela rjekny: „Zajimuju so předewšěm za wobłuk permakultury. Kulturu mam za wažny wobstatk dźěła towarstwa. Na wutrobje leži mi tež, měć dobry poměr k ludźom w regionje a k tomu słuša tež nałožowanje serbšćiny w našim towarstwje Kamjenjak.“

Přichodny nadawk, kotryž předsydstwo planuje, je zajězd w měrcu do delnjołužiskeho Łaza. Wuměłc Willi Selmer chce čłonam towarstwa swoje tworjenje zbližić. 1. meje budźe w Miłočanskej skale­ „Při Krabatowym kamjenju“ wo­spjet wuměna rostlin. 6. junija, we wobłuku­ 40lětneho jubileja wobstaća Wudwor­skeho folklorneho ansambla, wuhotuje Kamjenjak w Hórkach na Smolic statoku wuměłsku dźěłarničku. Zdobom zabě­raja so z projektom w Koslowje, hdźež ma nastać socha w spomnjeću na zni­čenje wsy w Druhej swětowej wójnje. A w awgusće/septembru wotměje so dalša mjezynarodna­ rězbarska dźěłarnička při skale.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND