Aktiwne a solidne dźěło bilancowali

póndźela, 17. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wotrow (SN/MkWj). Towarstwo Cyrila a Metoda hotuje so hižo nětko na klětušej wjerškaj, kotrejž budźetej katolskim Serbam wosebje wažnej: na 100. róčnicu załoženja Drježdźansko-Mišnjanskeho bi­skopstwa a na 10. róčnicu zbóžnopra­jenja kapłana Alojsa Andrickeho. K tej składnosći chcedźa při Smochčanskim Domje biskopa Bena wopomnjensku taflu připrawić, kaž je předsyda towarstwa Jurij Špitank minjeny pjatk na hłownej zhromadźiznje TCM we Wotrowje při­powědźił. Wokomiknje dyrbja hišće wšela­ke prawniske naležnosće zrjadować. Wo móžnym pomniku za zbóžneho Alojsa Andrickeho chcedźa tohorunja dale wuradźować.

Hewak móžeše Jurij Špitank dosć wobšěrne dźěło towarstwa bilancować. Tak su loni wjacorych wótčincow wopomi­nali a so jako hosćo na Serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju w Budyšinje wobdźělili. Jedyn z wjerškow bě bjezdwěla wopyt čěskeho kardinala Dominika Duki w měrcu we Łužicy.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk