Najebać koronu padłych pólskich wojakow wopominali

srjeda, 29. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman, županka Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ Zala Cyžowa a předsyda Domowiny Dawid Statnik (wotlěwa) su wčera při pomniku na Chróšćanskej Fulkec hórce padłych pólskich wojakow wopominali.  Foto: Domowina/Clemens Škoda Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman, županka Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ Zala Cyžowa a předsyda Domowiny Dawid Statnik (wotlěwa) su wčera při pomniku na Chróšćanskej Fulkec hórce padłych pólskich wojakow wopominali. Foto: Domowina/Clemens Škoda

Chrósćicy (SN/JaW). Při pomniku na Chróšćanskej Fulkec hórce spominachu wčera na pólskich wojakow, kotřiž běchu w poslednich dnjach Druheje swětoweje wójny we Łužicy padnyli. Wobmjezowanjow koronakrizy dla su wopomnjeće w 75. lěće po kóncu wójny w najmjeńšim kruhu přewjedli. Přitomni běchu jenož zastupnicy Domowiny a Chróšćanskeje gmejny.

Hinak hač hewak njemóžachu so lětsa žani hosćo z Pólskeje wobdźělić, štož županka Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ Zala Cyžowa wobžarowaše. Kóžde lěto 28. apryla bě stanje nimale sto pólskich přećelow – zdźěla samo weteranojo wójny, kotřiž běchu we Łužicy wojowali – ze Żarow do Chrósćic přijěło. Zala Cyžowa skedźbni w tym zwisku zdobom na wjelelětneho wjesnjanostu Franca Młynka. Na jeho iniciatiwu běchu 1980 na Fulkec hórce šěsć metrow wysoki pomnik postajili.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND