Serbam bě to wuswobodźenje poručenje

pjatk, 08. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na pomniku w Rakecach, kotryž bě serbska studowaca młodźina w awgusće 1946 sowjetskim a pólskim wuswobodźerjam jako dźak stajiła, su Domowinjenjo župy „Jan Arnošt Smoler“ hromadźe z předsydu třěšneho zwjazka Dawidom Statnikom, Rakečenjo z wjesnjanostu Swenom Nowotnym a fararjom dr. Robertom Malinkom kaž tež zastupjerjo Lěwicy dźensa 75. róčnicu wuswobodźenja z kwakle fašizma wopominali. Manfred Laduš (před pomnikom) rysowaše tam boje wokoło Rakec, Njeswačidła a Delan. „Hrónčku Michała Nawki na prěnim pomniku ,Z wašich rowow Słowjenjo stany zbite Serbowstwo. Wěčnje na was spominamy‘ je tež dźensniše počesćenje wotpowědowało“, wón wuzběhny. Foto: Domowina/Marcel Brauman Na pomniku w Rakecach, kotryž bě serbska studowaca młodźina w awgusće 1946 sowjetskim a pólskim wuswobodźerjam jako dźak stajiła, su Domowinjenjo župy „Jan Arnošt Smoler“ hromadźe z předsydu třěšneho zwjazka Dawidom Statnikom, Rakečenjo z wjesnjanostu Swenom Nowotnym a fararjom dr. Robertom Malinkom kaž tež zastupjerjo Lěwicy dźensa 75. róčnicu wuswobodźenja z kwakle fašizma wopominali. Manfred Laduš (před pomnikom) rysowaše tam boje wokoło Rakec, Njeswačidła a Delan. „Hrónčku Michała Nawki na prěnim pomniku ,Z wašich rowow Słowjenjo stany zbite Serbowstwo. Wěčnje na was spominamy‘ je tež dźensniše počesćenje wotpowědowało“, wón wuzběhny. Foto: Domowina/Marcel Brauman

Što woznamjenja 8. meja, dźeń wuswobodźenja, serbskim towarstwam? Naš wječornik je so w někotrych z nich wobhonił. Ze wšelakich myslow a nahladow nasta slědowacy wobraz.

Budyšin (SN). „Bjez kónca wójny a poražki fašistiskeho systema, kotryž chcyše wšu serbskosć wutupić, njebychmy dźensa byli. W tym zmysle je to dźeń wuswobodźenja a narodneho přežiwjenja“, rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik. 8. meja a 10. meja, dźeń wozrodźenja Domowiny, słušatej hromadźe. „Njedźiwajcy toho, zo je wuwiće po powójnskim rozmachu mnohich zludało, mamy wuswobodźerjam a prócowarjam noweho spočatka nadal dźakowni być.“

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND