Domowina wita stejišćo biskopow

pjatk, 15. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). W lisće předsydźe Němskeje biskopskeje konferency Georgej Bätzingej wita předsyda Domowiny Dawid Statnik stejišćo konferency „Němscy biskopja w swětowej wójnje – Słowo ke kóncej Druheje swětoweje wójny“, w kotrymž wobžaruja, zo njejsu wójnje a fašistiskemu režimej jasnje dosć znapřeći­wili. Najebać mnohe zasłužby cyr­kwjow a angažement serbskich duchownych za zdźerženje rěče, kultury a identity swojeho ludu, je tež njedobrych nazhonjenjow Serbow z cyrkwinskej wyšnosću.

Jara zrudźace bě wupokazanje serbskich duchownych ze serbskich kónčin w času nacionalsocializma. Woni dyrbjachu samo po wójnje zdźěla lěta čakać a buchu hakle na nuzne próstwy wosadow wróćo přesadźeni. Dawid Statnik dopomina tež na zbóžnoprajeneho kapłana Alojsa Andrickeho, kiž njeje jeno swojeje wěry, ale tež serbskeje identity a zwjazanosće ze słowjanskimi ludami dla swoje žiwjenje woprował.

wozjewjene w: Towarstwa
wjace z tohole wobłuka: « Prawo njeranić « Nowy termin
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND