Rownišćofararja Domaški wobnowić

štwórtk, 28. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Předewzaćow na polu serbskich ­wopomnišćow lětsa přewjele njeje. To zwěsćichu předwčerawšim čłonojo pomnikoweho wuběrka Maćicy ­Serbskeje na swojim wuradźowanju w Budyskim Serbskim domje.

Budyšin (ML/SN). Swójbne pohrjebnišćo fararja Michała Domaški, zemrěteho 7. junija 1897 a w Ketlicach pola Lubija po­chowaneho, chcedźa hišće lětsa wobnowić. Wutoru su so zastupnicy Serbskeho ewangelskeho towarstwa (SET) a Ketličanskeje wosady na to dojednali. Předsydka Maćičneho pomnikoweho wuběrka Trudla Malinkowa rozprawješe wo tym na zeńdźenju.

Před 200 lětami w Komorowje pola Rakec rodźeny Michał Domaška bě wot lěta 1849 do 1892 farar w Nosaćicach, pilny serbski spisowaćel a kěrlušer. Jeho pohrjebnišćo na Ketličanskim kěrchowje pyši wulki křiž a ma štyri narowne kamjenje za fararja a swójbnych. Kamjenje chcedźa wobnowić a pismo čitajomne sčinić.

Před dwaceći lětami je Ketličanska wosada wobnowjenje po­hrjebnišća wotpokazała. Nětko pak su tam k tomu zwólniwi. Wosada, SET a Załožba za serbski lud chcedźa renowěrowanje poslednjeho wotpočinka fararja Michała Domaški zapłaćić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND