Serbske zajimy derje zastupowane?

pjatk, 05. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Domowina přepruwuje skutkownosć swojich gremijow.

Budyšin (SN/JaW). Zwjazk Łužiskich Serbow přepruwuje skutkownosć zastupnistwow swojich a serbskich naležnosćow. Wotpowědny naprašnik su zastupjerjam Domowiny w cyłkownje 28 gremijach, kotrež sahaja wot europskeje hač do komunalneje politiki, připósłali. To zdźěli nowinski rěčnik Marcel Brauman.

Kaž referent za nutřkowne naležnosće Werner Sroka rozłoži, je zakład naprašowanja „nadawk w dźěłowych směrnicach Domowiny na dobu wot lěta 2019 do 2021“. Tak ma wona hač do klětušeje 20. hłowneje a wólbneje zhromadźizny swoje zastupnistwo „w druhich towarstwach, gremijach a funkcijach analyzować“.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND