Nowa normalita z planom hygieny

wutora, 16. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Do Budyskeho Serbskeho domu ma za­so­ normalita zaćahnyć. Tohodla stej Załožba za serbski lud a Domowina plan hygieny zdźěłałoj, kotryž maja personal tam zaměstnjenych institucijow a wopytowarjo w jenakej měrje dodźeržeć.

Budyšin (SN/at). Domowina a Załožba za serbski lud wróćitej so po wolóženjach w zjawnym rumje koronapandemije dla k wěstej normaliće. To zwurazni plan hygieny, kotryž ma na najprjedy njewě­sty čas za Serbski dom w Budyšinje płaćić. Kaž Domowinski zarjad informuje, su so referenća a regionalne rěčnicy minje­ny tydźeń na to dojednali. Po słowach jednaćela Domowiny Marka Ko­­wa­rja chcedźa „telko normality a wote­wrje­nosće, kaž je móžno. To pak je dołho­dobnje jeno zawěsćene, hdyž nowym koro­nainfekcijam zadźěwamy. Dołhož šćěpjenje přećiwo koronje k dispoziciji nimamy, njeje stara normalita móžna.“

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND