Domowina chce so ze Serbskim sejmom zetkać

pjatk, 26. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (SN/JaW). Nastupajo zbliženje Domowiny a Serbskeho sejma počina so pomału něšto hibać. To wujewi minjene wuradźowanje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Slepom. Kaž předsyda třěšneho zwjazka Dawid Statnik informowaše, přihotuja zetkanje. Poprawom chcychu je přichodny měsac wotměć, štož pak njepóńdźe. Wšako maja tež w Do­mowinje koronapandemije dla nastate zastatki w dźěle nachwatać. „Přihotujemy tuž zetkanje ze zastupnikami sejma skerje za awgust“, předsyda připowědźi.

Tež přichodne lěto – lěto župow – nastupajo ma třěšny zwjazk zastatk nachwatać. Kaž referent Domowiny za nutřkowne naležnosće Werner Sroka zdźěli, „móžachmy proces powołanja čłonow do přihotowanskeho wuběrka zakónčić. Prěnje wuradźowanje bě hižo planowane, njejsmy pak je korony dla přewjedli. Mamy je tuž ručež móžno nachwatać.“

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND