Prašenja młodostnych wostanu

wutora, 30. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Tradicionalnemu mejemjetanju w Hornjej Łužicy su wobmjezowanja koronapandemije dla zadźěwali. Tež nastupajo žnjowe nałožki, kaž stej to łapanje abo zabiwanje kokota, su sej młodostni w delnjołužiskich wsach njewěsći. Njedawno­ je so braniborska Rada za naležnosće Serbow z temu zaběrała.

Podstupim (SN/at). W cyłkach delnjo­łu­ži­skeje wjesneje młodźiny bědźa so hladajo na koronapandemiju lětsa z pra­šenjo­maj, kotrejž jim hewak žane hło­­wybo­lenje njenačinjatej: Wotmějemy swoje tradicionalne žnjowe nałožki? A kotre wuměnjenja mamy za to spjelnić?

Kaž radźićel a župan župy Delnja Łu­žica Wylem Janhoefer wuwjedźe, njeje dotal rjadowane, kak maja młodostni swoje zarjadowanja financować. Pod nor­mal­nymi wobstejnosćemi zaruča předań zastupnych lisćikow za wječorne reje wšitke kóšty tajkeho žnjoweho swjedźenja. Po tuchwilu płaćiwym braniborskim postajenju wo zadźerženju w dobje ko­ronapandemije pak su reje na žurli dale zakazane. Předsydka rady Kathrin Šwjelina młodostnych namołwi kreatiwni być, zo bychu swoje zarjadowanje zaručili.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND