Wotbłyšćuje wulki pokład

póndźela, 27. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W Chróšćanskim Hórnikowym domje je wot wčerawšeho widźeć wustajeńca wo česćowanju swj. Bosćana w Chróšćanskej wosadźe. Nastała je přehladka k 600. róčnicy bratstwa swjateho Bosćana.  Foto: Feliks Haza W Chróšćanskim Hórnikowym domje je wot wčerawšeho widźeć wustajeńca wo česćowanju swj. Bosćana w Chróšćanskej wosadźe. Nastała je přehladka k 600. róčnicy bratstwa swjateho Bosćana. Foto: Feliks Haza

Wustajeńcu wo česćowanju swj. Bosćana wotewrěli

Chrósćicy (SN/MWj). Lětuša 600. róčnica wobstaća katolskeho bratstwa swjateho Bosćana je na wčerawšej njedźeli dalši wjeršk dožiwiła. W Chróšćanskim Hór­nikowym domje wotewrěchu wobšěrnu a zajimawu wustajeńcu wo česćowanju swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe. W zhromadnym dźěle Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM), wosady a bratstwa znosychu mnozy angažowani wjele najwšelakorišich fotow a dokumentow, kotrež pokazuja na 24 płachtach, tak mje­nowanych rollupach. Něhdźe 80 zajimcow je sej wčera přehladku wobhladało. Mjez druhim witaše předsyda TCM Jurij Špitank Budyskeho krajneho radu Michaela Hariga (CDU) a abatisu klóštra Marijineje hwězdy Gabrielu Hesse. Skupina wosadnych dujerjow je wotewrjenje swjatočnje wobrubiła.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Něhdźe 80 zajimcow je sej po wčerawšim wotewrjenju přehladki wobrazy, dokumen ty a wjele dalšeho wobhladało.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND