Přihladowarjo smědźa palcy tłóčić

pjatk, 04. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonojo jěchanskeho towarstwa Při Klóšterskej wodźe su wčera hišće čaru za přezpólne jěchanje wupyšili.  Foto: Betina Wenderothowa Čłonojo jěchanskeho towarstwa Při Klóšterskej wodźe su wčera hišće čaru za přezpólne jěchanje wupyšili. Foto: Betina Wenderothowa

Lubowarjo konjaceho sporta smědźa so wjeselić. Na nich čakaja jutře a njedźelu sakske mišterstwa w mnohostronskim jěchanju w Hórkach. W času korony je to wšo druhe hač samozrozumliwe.

Hórki (BeW/SN). Dołho su čłonojo Pančičanskeho jěchanskeho towarstwa Při Klóšterskej wodźe wuradźowali, prjedy hač bě rozsudźene, zo smědźa w Hórkach nětko kónc tydźenja wo medalje a wo titul sakskeho mištra abo mišterki jěchać. A přihladowarjo smědźa jim při tym palcy tłóčić!

Nimo jěcharjow z wjacorych zwjazkowych krajow, mjez druhim z Braniborskeje, Durinskeje a Saksko-Anhaltskeje chce tež tójšto młodych sportowcow Paničanskeho towarstwa ze swojimi konjemi pokazać, što zamóža. Bobkec młodźina z Worklec a Miłoćic budźe zastupjena. Mjez druhim chce Jakub Bobka ze swojim Conanom wo titul sakskeho mištra U 21 wojować. Tež 15lětna Hilke Hetmankec ze swojej kobłu Dakota budźe so sobu wubědźować. Wona bě mjez druhim lětsa hižo we Warendorfje na zwjazkowym championaće za dorost, hdźež je sej ze sakskim mustwom třeće městno zawěsćiła.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND