700 pakćikow za potrěbnych

pjatk, 27. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Gerat Róbl přijimaše minjene dny tež wulki pakćik wot Michaele Trobitzoweje, kotraž je hromadźe ze synomaj Liom a Maxom (wotprawa) do Smjerdźaceje přijěła.  Foto: Alfons Handrik Gerat Róbl přijimaše minjene dny tež wulki pakćik wot Michaele Trobitzoweje, kotraž je hromadźe ze synomaj Liom a Maxom (wotprawa) do Smjerdźaceje přijěła. Foto: Alfons Handrik

Towarstwo swjateje Filomeny lětsa dwacety raz pomha

Smjerdźaca (aha/SN). 20. raz je Towarstwo swj. Filomeny z předsydu Geratom Róblom na čole lětsa w dohodownym času za nuzu ćerpjacych pakćikowu akciju přewjedło. Wčera je sej wulke nakładne awto z Bołharskeje do Smjerdźaceje dojěło. Wjele pomocnikow su dźensa dopoł­dnja něhdźe 700 darjenych pakćikow kaž tež wot Kamjenskeje wotnožki Carity přewostajene wjetše mnóstwo hygieniskich srědkow za wobydlerjow starownjow a samo nimale nowe koleso za zbrašene dźěćo kaž tež pjeć wulkich měchow muki ze Sulšečanskeho Brězanec młyna nakładowali. Dźensa je so Lkw na daloki puć do Bołharskeje nastajił. Pakćiki do maćerno-dźěćaceju domow w čěskim Jiřetínje a Dolním Podluží dowjeze Gerat Róbl jutře z transporterom. W domje w Dolním Podluží bydli tuchwilu dźesać maćerjow z dohromady 14 dźěćimi. W Jiřetínje je jich wjace hač dwójce telko. Kóžda mać dóstanje pakćik, kotryž su darićeljo za swójbu postajili a kóžde dźěćo, hač hólc abo holca, starobje wotpowědny pakćik.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND