Tójšto idejow zwoprawdźili poručenje

wutora, 19. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wuměłske twórby mjezynarodnje skutkowacych wuměłcow w Miłočanskej skale su mnohim ludźom přijomna městnosć wuchodźowanja a wotpočinka. Při tym móža sej na ležownosći, po kotrejž móža so swobodnje hibać, tež nowe perspektiwy, kaž ze sněhom pokryte skulptury, wotkryć.  Foto: Feliks Haza Wuměłske twórby mjezynarodnje skutkowacych wuměłcow w Miłočanskej skale su mnohim ludźom přijomna městnosć wuchodźowanja a wotpočinka. Při tym móža sej na ležownosći, po kotrejž móža so swobodnje hibać, tež nowe perspektiwy, kaž ze sněhom pokryte skulptury, wotkryć. Foto: Feliks Haza

Towarstwo Kamjenjak dyrbješe loni runja druhim cyłkam korony dla swoje zaměry nowej situaciji přiměrić. Při­wšěm wotmě wjacore zarjadowanja, kotrež su so čłonam towarstwa kaž tež wopytowarjam spodobali.

Njebjelčicy (SN/MiR). W prěnich tydźenjach lěta 2020 wotměchu w Njebjelčicach wospjet bursu symjenjow. Tam su lubowarjo starych družin rostlin poskićeli, štož bě lěto do toho w jich zahrodkach a na polach narostło. Jako wosebje powabne wopokaza so symjo tomatow. Fachowc za permakulturu Thomas Noack přednošowaše na zakładźe přikładow, kak hodźi so přirodny hat twarić. Tajki nastawa tuchwilu při Miłočanskej žabje. Dalše, mjeztym tradicionalne zarjadowanje 1. meje – rostlinsku bursu w Miłočanskej skale – dyrbjachu koronapandemije dla wotprajić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND