Swětleško w ćmowym času

wutora, 19. januara 2021
artikl hódnoćić
(1 )
Dokelž swinjorězanje na Rownjanskim Njepilic statoku lětsa přewjesć njemóžachu, předawachu minjenu sobotu kołbasu w škleńcach a šunku z lońšeje nazymy. Christian Vieweg bě jedyn z tych, kotřiž běchu wšitko spřihotowali.  Foto: Jost Schmidtchen Dokelž swinjorězanje na Rownjanskim Njepilic statoku lětsa přewjesć njemóžachu, předawachu minjenu sobotu kołbasu w škleńcach a šunku z lońšeje nazymy. Christian Vieweg bě jedyn z tych, kotřiž běchu wšitko spřihotowali. Foto: Jost Schmidtchen

Dokelž so w časach koronapandemije nihdźe žane zarjadowanje kaž planowane wotměć njehodźi, bě tež za minjenu sobotu předwidźane swinjorězanje na Rownjanskim Njepilic statoku wot toho potrjechene. Přiwšěm su tam za móžnym wupućom pytali.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND