Zapusty njejsu dowolene, ale ...

srjeda, 10. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Zapustowa skupinka žonow z Gołbinskeje Domowinskeje skupiny bě lětsa tam po puću. Štyri wudate žony a dwě holcy su so po wsy wuchodźowali, něhdźe 150 (!) domjacnosćow a statokow wopytali a tam mały dar k zapustej přepodali. Zapustowa skupinka žonow z Gołbinskeje Domowinskeje skupiny bě lětsa tam po puću. Štyri wudate žony a dwě holcy su so po wsy wuchodźowali, něhdźe 150 (!) domjacnosćow a statokow wopytali a tam mały dar k zapustej přepodali.

W Delnjej Łužicy njedadźa sej rjany serbski nałožk skazyć

Z kóždym dnjom jasnišo wěmy, kajke wulke škody je korona we wšěch swojich formach do­tal­ naparała a to dale čini. Kóžda a kóždy to na někajke wašnje dožiwja, wšojedne hač na strowotniskim, hospodarskim, financnym, psychologiskim abo socialnym polu. Serbam korona hišće­ přidatnje škodźi. Wosebje, hdyž dlěši čas w šulach serbska wučba abo projekt Witaj w pěstowarnjach wotpočnjetej, hdyž serbski chór wjace njezwu­čuje a njewustupuje, abo hdyž wšo to wupadnje, hdźež móža ludźo swoju serbsku maćeršćinu nałožować. Mnohe serbske rěčne rumy nětko pobrachuja. Přez digitalizaciju drje je so to a tamne wurunało, ale dawno nic wšitko.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Gołbinjenjo su swoje domy k zapustej lětsa rjenje wupyšili – tež ze serbskimi suknje mi. Foto: Horst Adam
dalši wobraz (2) W Kśišowje (Krieschow), wsy mjez Cho će buzom a Wětošowom w Gołkojčanskej gmejnje, su na swoje wašnje na to pokazali, zo je čas zapustow. Foto: Anika Redmannowa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND