Dźěło z pčołkami kaž dowol

štwórtk, 22. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
79lětna Monika Šołćina je najstarša čłonka Serbskeje pčólnicy. Doma w Pěskecach so wona najradšo wo swoje pčolace ludy stara.  Foto: Alfons Handrik 79lětna Monika Šołćina je najstarša čłonka Serbskeje pčólnicy. Doma w Pěskecach so wona najradšo wo swoje pčolace ludy stara. Foto: Alfons Handrik

Tak kaž nalěto zahrodkarjam w porstach swjerbi, zo móža zaso wonka podźěłać, nětko tež dźěło pčołarjow přiběra. Při rjanym słónčnym wjedrje počinaja wone wobnošk nosyć.

Pěskecy (aha/SN). Wjace hač 40 pčołarjow přisłuša towarstwu Serbskeje pčólnicy, kotrež nawjeduje wot lěta 1999 Chróšćan Jan Wjesela. Cyłkownje staraja so čłonojo towarstwa wo něhdźe 300 pčolacych ludow. Najmłódši čłon je dwaceći lět, jedna z najstaršich je 79lětna Monika Šołćina z Pěskec.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND