Ze žonjacej mocu do wuspěšneho přichoda

štwórtk, 29. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Stare a nowe předsydstwo župy „Michał Hórnik“ Kamjenc. Nowemu přisłušeja Hańžka Deleńkowa, Marhata Deleńkowa, Marja Pěčcyna, Jadwiga Kubašowa, Marlis Młynkowa, Claudia Kilankec (wotprawa), Katharina Jurkowa, Jana Hiccyna, Zala Cyžowa Alfons Korjeńk a nowa županka Diana Wowčerjowa (1., 2., 4., 5. a 7. wotlěwa). Na wobrazu pobrachuje Marja Hrjehorjowa. Feliks Haza Stare a nowe předsydstwo župy „Michał Hórnik“ Kamjenc. Nowemu přisłušeja Hańžka Deleńkowa, Marhata Deleńkowa, Marja Pěčcyna, Jadwiga Kubašowa, Marlis Młynkowa, Claudia Kilankec (wotprawa), Katharina Jurkowa, Jana Hiccyna, Zala Cyžowa Alfons Korjeńk a nowa županka Diana Wowčerjowa (1., 2., 4., 5. a 7. wotlěwa). Na wobrazu pobrachuje Marja Hrjehorjowa. Feliks Haza

Jědnaće žonow a jedyn muž tworja nowe předsydstwo župy „Michał Hórnik“ Kamjenc

„Kamjenska župa so wobstajnje dale wo­młodźa. A to je derje tak.“ Tole zwěsći Měrko Šmit na hłownej a wólbnej zhromadźiznje župy minjeny pjatk w Chróšćanskej „Jednoće“, hdźež je jako nawoda zhromadźizny delegatow wo přiwzaću dweju młodźinskeju klubow wothłosować dał.

Jednohłósnje su delegaća młodźinskej klubaj Konjecy-Šunow a Pančicy-Kukow jako pjaty a šesty do župy přiwzali. „Smy loni wo přistup k Domowinje prosyli, dokelž smy serbski klub a hajimy serbske nałožki a tradicije. Nimo toho mamy wjacore swójske zarjadowanja w běhu lěta, kaž na přikład swjedźeń němsko-serbskeho přećelstwa DSF-party. Tak dopo­kazujemy, zo móža němscy a serbscy młodostni wuběrnje mjez sobu wuńć“, wujasni zastupnik Konječansko-Šunowskeho kluba Chrystof Hrjehor. Za Pančičansko-Kukowski klub rozłoži Richard Hawš, zo su jón před lětomaj załožili, zo bychu „sylnišu zhromadnosć hajili a čłonow hromadu wjedli. Tak pokazujemy, zo móžemy zhromadnje něšto zahibać.“

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Dawid Statnik dźakowaše so Zali Cyžowej (wotprawa) za njesprócniwe dźěło.
dalši wobraz (2) Nowa županka Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ je Diana Wowčerjowa.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND