Myto Ćišinskeho Trudli a Janej Malinkec

srjeda, 23. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
 Lawreataj Myta Ćišinskeho 2021 staj Trudla a Jan Malinkec (horjeka); spěchowanske myto Ćišinskeho spožča Jadwize a dr. Fabianej Kaulfürstec. SN/Hanka Šěnec (2), archiw RCW, Sebastian Kaulfürst Lawreataj Myta Ćišinskeho 2021 staj Trudla a Jan Malinkec (horjeka); spěchowanske myto Ćišinskeho spožča Jadwize a dr. Fabianej Kaulfürstec. SN/Hanka Šěnec (2), archiw RCW, Sebastian Kaulfürst

Unikatny je wčerawši rozsud kuratorija Myta Ćišinskeho nastupajo spožčenje lětušeho Myta Ćišinskeho a Spěchowanskeho myta Ćišinskeho. Prěni raz wuznamjeni Załožba za serbski lud we woběmaj kategorijomaj mandźelskeju.

Budyšin (SN/at). Myto Ćišinskeho 2021 spožči Załožba za serbski lud Trudli Malinkowej a Janej Malinkej z Budyšina, kaž załožba dźensa wobkrući. Čłonojo kuratorija k spožčenju najwyšeho serbskeho wuznamjenjeja su wčera w Budyšinje wuradźowali. Woni wopodstatnichu swój rozsud z wusahowacej publicistiskej dźěławosću Malinkec mandźelskeju na polu serbskich kulturnych stawiznow a z jeju wosebitym angažementom we wědomostnym towarstwje Maćicy Serbskej, w Serbskim ewangelskim towarstwje kaž tež z jeju politisko-narodnym skutkowanjom.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk