Wažny měznik k zachowanju serbskosće

štwórtk, 05. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Reinhardt Schneider pokazuje nowu taflu „30 lět Załožba za serbski lud“.  Foto: Andreas Kirschke Reinhardt Schneider pokazuje nowu taflu „30 lět Załožba za serbski lud“. Foto: Andreas Kirschke

Před 30 lětami wutworichu we Łazu ­Załožbu za serbski lud. Tamniše spěchowanske towarstwo Dom Zejlerja a Smo­lerja dopomina nětko z wosebitej taflu na wusahowacy dypk w serbskich stawiznach.

Łaz (AK/SN). Połnje wobsadźena bě Łazowska ewangelska cyrkej, jako tam 19. oktobra 1991 zastupjerjo Zwjazkoweje republiki Němskeje, Sakskeje a Braniborskeje wukaz ­a zhromadne wozjewjenje wo nastaću Załožby za serbski lud podpisachu. „To bě wažny a zdobom jara hnujacy dźeń“, dopomina so předsyda Łazowskeho ­spěchowanskeho towarstwa Reinhardt Schneider. Angela Merkel (CDU), tehdy zwjazkowa ministerka za žony a młodźinu, tehdyši sakski minis­terski prezident Kurt Biedenkopf (CDU) a te­hdyši braniborski ministerski pre­zident Manfred Stolpe (SPD) so słowa ­jimachu a pod­šmórnychu, Serbow při zachowanju a wuwiwanju rěče, kultury a tradicijow podpěrać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND