Prócuja so wo wjace serbskosće

srjeda, 18. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Stróža (SN/JaW). Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty ze swojim sy­dłom w Stróži (Wartha) a třěšny zwjazk serbskich towarstwow Domowina chcetej so zhromadnje wo wjace serbskosće w rezerwaće postarać. To je wuslědk njedawneho zetkanja zastupnikow wobeju stronow w Stróžanskim Domje tysac hatow.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND