Žiwjenske skutki wuznamjenjene

štwórtk, 14. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Lawreaća Myta a Čestneho znamješka Domowiny 2021 z předsydu třěšneho zwjazka Dawidom Statnikom (zady srjedźa): Ute Sykora, Milan Turek, Astrid Šramina, Carola Greinowa, Maritta Schneider, Marja Elikowska-Winklerowa, Weronika Boswankowa, Brigitta Räßlerowa, Syman Hejduška, Jan Bělk a Jakub Wowčer (wotlěwa). Günter Zeleńk a Beno Budar njemóžeštaj so chorosće dla na zarjadowanju wobdźělić. SN/Hanka Šěnec Lawreaća Myta a Čestneho znamješka Domowiny 2021 z předsydu třěšneho zwjazka Dawidom Statnikom (zady srjedźa): Ute Sykora, Milan Turek, Astrid Šramina, Carola Greinowa, Maritta Schneider, Marja Elikowska-Winklerowa, Weronika Boswankowa, Brigitta Räßlerowa, Syman Hejduška, Jan Bělk a Jakub Wowčer (wotlěwa). Günter Zeleńk a Beno Budar njemóžeštaj so chorosće dla na zarjadowanju wobdźělić. SN/Hanka Šěnec

Domowina lětsa znowa wjacorych zasłužbnych Serbow počesćiła

„Počesćenje njeje jeno za nas samych, ale runje tak za wšěch tych, z kotrymiž hromadźe dźěłamy a skut­kujemy. Z kotrymiž přewjedujemy zet­kanja a tradicije, šěrimy wědu wo našej domi­znje, wojujemy wo bytostne prawa za serbski lud, za přichodne generacije. Tuž mam myto za symbol našeho zhromadneho prócowanja“, zwurazni lawreatka lětušeho Myta Domowiny Marja Elikowska-Winklerowa minjeny pjatk na žurli Budyskeho Serbskeho domu w swojich dźaknych słowach. Zdobom Delnjoserbowka přitomnych namołwješe, so „dźeń wote dnja zhromadnje wo serbskosć prócować“. Do toho bě předsyda Domowiny Dawid Statnik jědnaće Serbam Myto Domowiny, Myto Domowiny za dorost a Čestne znamješko Domowiny 2021 spožčił.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Heike Apeltowa a Dawid Statnik staj Caroli Greinowej a Astrid Šraminej z Delnjeje Łužicy Čestne znamješko Domowiny spožčiłoj. Zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Końcaŕ (wotlěwa) so gratulaciji přizamkny.
dalši wobraz (2) Milana Tureka počesćichu za šěrjenje wobšěrneje wědy wo Serbach w čěskich medijach.
dalši wobraz (3) Předsyda třěšneho zwjazka Dawid Statnik přepodawa Jakubej Wowčerjej Myto Domowiny za dorost.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk