Kruty stołp serbstwa w regionje

srjeda, 03. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
 Weronika Boswankowa  Foto:  SN/Hanka Šěnec  Weronika Boswankowa Foto: SN/Hanka Šěnec

Wona hori so za serbskosć a rady spěwa. Njeličomne lěta hižo je wona čłonka Domowinskeje skupiny w Židźinom a wot załoženja tamnišeho chóra tež z jeho horliwej spěwarku. Rěč je wo Weronice Boswankowej, kotraž zasadźuje so wo skrućenje a wuwiwanje serbstwa w swojej domiznje njedaloko Wojerec.

Weronika Boswankowa je jara aktiwna w 1986 załoženym spěwnym cyłku. „Tak stara so wona wo internetnu stronu chóra, kotryž so wosebje hajenju serbskich pěsnjow wěnuje“, rjekny w lawdaciji k spožčenju Čestneho znamješka Domowiny spočatk oktobra w Budyšinje Zala Cyžowa. „Spěwarjo a publikum sej městopředsydku chóra zdobom jako zabawnu a šarmantnu moderatorku koncertow česća, kotrež wona serbsce a němsce připowědźa.“

Mjeztym dwanaće lět syda rodźena Židźi­njanka w zymskich měsacach tydźensce jónu na šulskej ławce. To wopytuje wona „serbsku bjesadu“ na Horach a so z dalšimi zajimcami w serbšćinje wukmanja. „Ze swojim starym Židźinskim dialektom a swojej wobšěrnej wědu wo nałožkach Serbow w kónčinje je wona kruty stołp serbstwa w našim regionje“, rěka we wobkrućenju počesćenja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk