Serbske tradicije sobu wožiwiła

štwórtk, 18. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
 Carola Greinowa  Foto:  SN/Hanka Šěnec Carola Greinowa Foto: SN/Hanka Šěnec

Před wjac hač 20 lětami bu Domowinska skupina w Zušowje (Suschow) załožena, a wot toho časa je wona w njej aktiwna a jej samo předsydari. Rěč je wo Zušowčance Caroli Greinowej. Njesprócniwje organizuje w towaršnym žiwjenju wsy jara­ připóznata žona zetkanja skupiny, stara so wo jeje čłonow a ma předewšěm tež nowym myslam a nowym projektam napřećo stajnje wotewrjenej wuši. Greinowa wudźeržuje dobre zwiski k partneram Zušowskeje Domowinskeje skupiny, k župje Delnja Łužica, k Wěto­šowskemu měšćanskemu zarjadnistwu, k Zušowskej wjesnej radźe a tamnišej wohnjo­wej woborje. Nastupajo organizatoriske naležnosće so wona wo wšo sobu ­stara, hač su to próstwy, wotličenja abo naležnosće wšědneho dnja. Wona njeda sej dźěło kazać a su-li ćeže, je po móžnosći hnydom sama wotstronja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk