W institucijach bóle na rěč dźiwać

pjatk, 10. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Lětnje zetkawaja so načolnicy serbskich institucijow z předsydu Domowiny, zo bychu aktualne prašenja a konkretne skutkowanje jednotliwych zarjadnišćow rozjimali. Pod wuměnjenjemi trajaceje pandemije bě lětuša rozmołwa premjera, dokelž je so prěni raz dospołnje online wotměła, kaž Domowina ­informuje.

Budyšin (SN/at). Koronapandemija serbske institucije jara rozdźělnje trjechi: Krutych postajenjow w Sakskej dla je Serbski muzej w Budyšinje zawrjeny. Hinak w Choćebuzu wupada. W tamnišim Serbskim muzeju smědźa sej wopytowarjo wustajeńcy pod prawidłom 2Gplus wobhladać, tež w skupinach z hač do dźesać wosobami. Woblubowane projekty pak dyrbjachu wotprajić.

„Zasadnje mam zetkanje načolnikow a načolnicow serbskich institucijow za spomóžny grat k hajenju mjezsobneho zrozumjenja a wuměny. Tak wěnowachmy so móžnosćam rěčneho wukmanjenja dźěławych w našich domach“, zdźěli jednaćel Ludoweho nakładnistwa Domowina Syman Pětr Cyž na naprašowanje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND