Bilanca minjeneho lěta najebać koronu dosć pozitiwna

wutora, 11. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Aktualnych wobmjezowanjow korony dla su Radworscy młodostni njedźelu swoju hłownu zhromadźiznu online přewjedli.  Foto: Pětr Dźisławk Aktualnych wobmjezowanjow korony dla su Radworscy młodostni njedźelu swoju hłownu zhromadźiznu online přewjedli. Foto: Pětr Dźisławk

Radwor (pdź/SN). Dawid Wowčer a Danilo Dej wostanjetaj předsydaj Radworskeho młodźinskeho kluba. Čłonojo kluba su jeju na njedźelnej hłownej zhromadźiznje w zastojnstwje wobkrućili.

Kontaktnych wobmjezowanjow korony dla wotměchu młodostni wuradźowanje towarstwa, kotrež přisłuša Budyskej Domowinskej župje „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin, w digitalnym formaće na platformje „jitsi“.

Nazornje a z pomocu wšelakich grafikow, tabulkow a přehladow rozłožistaj Wowčer a Dej skutkowanje cyłka w minjenym lěće, kotrež móžeštaj najebać koronu dosć pozitiwnje hódnoćić. Jako najwjetšej zjawnej projektaj wuzběhnyštaj wonaj staciju bičwolejbuloweje tury Radija Satkula, zarjadowanu w lěću na Ra­dworskim sportnišću, a wuhotowanje wubědźowanja Powerserb nazymu na tamnišej kupje. Wobě zarjadowani je serbska młodźina derje přiwzała.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND