Móžnosće wuměny rozjimali

srjeda, 06. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Domowina a komunalne zamołwite za serbske naležnosće měli so w přichodźe prawidłownje wuměnjeć. Namjet bě wčera na posedźenju předsydstwa župy Delnja Łužica słyšeć.

Choćebuz (SN/at). Z komunalnej runinu na dobro serbskeje rěče a kultury skutkownje hromadźe dźěłać je za předsydstwo župy Delnja Łužica zasadny narok. Tohodla su so jeho čłonki a čłonojo na wčerawšim posedźenju w Choćebuzu z dwěmaj komunalnymaj zamołwitymaj wuměnili. Sabrina Kušyna, serbska społnomócnjena wokrjesa Dubja-Błóta, je wo praktiskich přikładach rozprawjała, kak wjesne towarstwa a tajke pod třěchu Domowiny z Domowinskej skupinu na městnje skutkowanje koordinuja. Jako zastupjerka wokrjesa, kotryž je połdra lěta ze spěchowanskim čłonom narodneje organizacije, přeje sej wona, předewšěm w rozšěrjenym dźělu připóznateho serbskeho sydlenskeho ruma nowe Domowinske skupiny załožić, zo móhli tam wjesne potenciale lěpje wužiwać. Jako přikład mjenowaše Sabrina Kušyna gmejnu Markojsku gólu, hdźež hižo přewšo aktiwne towarstwowe struktury wobsteja, kaž Domowina informuje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND