Dobry nastork za čitanje fabulow Handrija Zejlerja

póndźela, 11. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Spěwna trójka z Łaza  Foto: Sonja Hrjehorjowa Spěwna trójka z Łaza Foto: Sonja Hrjehorjowa

Łaz (SN). Něhdźe 50 wopytowarjow mjez druhim z Wojerec, Čorneho Chołmca, Ćiska a Delnjeho Wujězda je minjeny pjatk na serbski wječork pod hesłom „Handrij Zejler – spěwy a fabule“ do Łazowskeje cyrkwje přichwatało. Mjez hosćimi bě wjele čłonow zarjadowarja-spěchowanskeho towarstwa zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja kaž tež tamniši wjesnjanosta Thomas Leberecht. Tež dwě ukrainskej maćeri a jeju dźěći, kotrež po ćěkańcy we Łazu bydla, su z wulkim zajimom zarjadowanje sćěhowali.

Regionalna rěčnica Domowiny Wo­jerowskeje župy „Handrij Zejler“ Sonja Hrjehorjowa a Andreas Kirschke staj fabule­ serbsce a němsce čitałoj. Katrin Goeringowa, Monika Austowa a Rose­marie Kloßowa su jako spěwna trójka z Łaza zarjadowanje ze spěwami „Ha, widźu-li ptačata ćahnyć“, „Tu čerwjenu suknič­ku“ a „Wusni mój lubuško“ wob­rubili. Předsyda towarstwa Reinhardt Schneider so wšěm sobuskutkowacym dźakowaše a farar Christian Huth přitomnych žohnowaše. Na kóncu zarjadowanja su wšitcy hromadźe serbsku hymnu za­spěwali.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND