Być dźěl Maćičneje swójby poručenje

póndźela, 02. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Dotalni a amtěrowacy předsydźa Maćicy Serbskeje Jan Malink, dr. Anja Pohoňcowa, Jurij Łušćanski a dr. Pětš Šurman (wotl.) su na swjatočnosći składnostnje 175. róčnicy załoženja towarstwa dohlad do swojeho skutkowanja dali.  Foto: SN/Božena Šimanec Dotalni a amtěrowacy předsydźa Maćicy Serbskeje Jan Malink, dr. Anja Pohoňcowa, Jurij Łušćanski a dr. Pětš Šurman (wotl.) su na swjatočnosći składnostnje 175. róčnicy załoženja towarstwa dohlad do swojeho skutkowanja dali. Foto: SN/Božena Šimanec

Najstarše serbske towarstwo 175. róčnicy załoženja wuswjećiło

Budyšin (SN/CoR). Z trójnej „Sławu“ na najstarše serbske towarstwo w Hornjej Łužicy a ze serbskej hymnu je so minjenu sobotu oficialny program swjatočnosće składnostnje 175. róčnicy załoženja Maćicy Serbskeje w hosćencu „Burghof“ na Budyskim Hrodźe wuklinčał. „Skutkowanje Maćicy Serbskeje njebě ženje jenake, běchu wjerški a měrniše časy, stajnje wotwisne wot akterow a aktualnych wobstejnosćow. Jasne pak je: Maćica Serbska – to njeje předsyda, to njeje předsydstwo a to tež njejsu nawodźa sekcijow a komisijow, ale Maćica Serbska – to je kóždy z nas, smy to wšitcy. (...) Ja sym horda, zo směm być dźěl Maćičneje swójby.“ Z tymle słowami zakónči prěnja žona a 17. wosobina na čole Maćicy Serbskeje dr. Anja Pohončowa swoju narěč. Do toho podachu dotalni a amtěrowacy předsydźa krótki dohlad do ćežišćow swojeho skutkowanja. Jan Malink, kiž nawjedowaše towarstwo wot 2008 do 2016, dopominaše na prěnjeho předsydu po znowazałoženju Maćicy Serbskeje 1991 dr. Měrćina Völkela, kiž bě 2007 zemrěł.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND