Zajim za serbšćinu přiběra poručenje

pjatk, 20. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
W Serbskej bróžni w Nowym Měsće nad Sprjewju wotmě so wčera prěni Serbski wječork po koronapandemiji. Tamniše cyłki, kotrež so ze serbskej kulturu a nałožkami zaběraja, bychu so rady z młodymi čłonami zesylnili. Jako hłowne ćežišćo diskusije wopokazachu so tež tu prašenja w zwisku z wučbu serbšćiny.  Foto: Axel Arlt W Serbskej bróžni w Nowym Měsće nad Sprjewju wotmě so wčera prěni Serbski wječork po koronapandemiji. Tamniše cyłki, kotrež so ze serbskej kulturu a nałožkami zaběraja, bychu so rady z młodymi čłonami zesylnili. Jako hłowne ćežišćo diskusije wopokazachu so tež tu prašenja w zwisku z wučbu serbšćiny. Foto: Axel Arlt

Prěni Serbski wječork po pandemiji wčera w Nowym Měsće nad Sprjewju

Nowe Město nad Sprjewju (SN/at). To je zwjeselaca powěsć: W Nowym Měsće nad Sprjewju maja dale Domowinsku skupinu, byrnjež wona po čłonstwje mała a tróšku zestarjena była. Na meji wo­srjedź wsy banćiki w serbskich barbach zmawuja a njedawno hakle su camprowansku reju nachwatali, kotraž dyrbješe w poprawnym času korony dla wupadnyć. Wo tym bě rěč na Serbskim wječorku wčera w Nowym Měsće nad Sprjewju. Zastupjerjo Domowiny, sakskeje Serbskeje rady, zarjada Załožby za serbski lud a župy „Handrij Zejler“ Wojerecy běchu do wsy wosrjedź lěsa přijěli, zo bychu so wuměnili z čłonkami Domowiny a domizniskeho towarstwa, ale tež wjesnjankami, kotrež čuja so z kulturu a nałožkami našeho ludu zwjazane.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND